Högs­ta dom­sto­len ut­ö­var den högs­ta doms­mak­ten i tvis­te- och brott­mål

Be­kan­ta dig med de se­nas­te pre­ju­di­ka­ten

Av­gö­ran­den av högs­ta dom­sto­len hit­tar du i Finlex

Finlex
Klubba

Serviceavbrott på högsta domstolen’s webbsidor onsdagen den 29 maj kl. 17.30–20.30

Serviceavbrottet på högsta domstolen’s webbsidor onsdagen den 29 mars. Serviceavbrottet börjar klockan 17.30 och avslutas senast klockan 20.30. Sidorna är ur bruk under serviceavbrottet. Vi beklagar eventuella olägenheter avbrottet kan medföra.