KKO:lta valituslupa Paperiliiton lakon rajoittamista koskevassa asiassa

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt Paperiliitolle valitusluvan asiassa, jossa on kysymys siitä, täyttyivätkö laissa säädetyt edellytykset sille, että Paperiliitto ry:n työtaistelua voitiin rajoittaa tuomioistuimen turvaamistoimipäätöksellä.

Julkaistu 7.10.2022