Asiointi

Korkeimman oikeuden kirjaamo on avoinna arkisin klo 8.00–16.15. Kirjaamo vastaanottaa korkeimmalle oikeudelle toimitettavat asiakirjat ja toimittaa pyynnöstä valokopioita sekä virallisia jäljennöksiä asiakirjoista. Jäljennöksistä peritään sivumäärän mukainen maksu. Lisätietoa maksuista löytyy kohdasta Maksut .

Kun teet asiakirjatilausta

  • ilmoita asiaa koskeva korkeimman oikeuden diaarinumero tai muu yksilöintitieto, kuten muutoksenhakijan koko nimi, asian ratkaisunumero ja vuosi tai hovioikeuden diaarinumero.
  • huomioi, että vuotta 1980 vanhemmat korkeimman oikeuden julkiset asiakirja-aineistot ovat tilattavissa Kansallisarkiston toimipisteestä  osoitteessa Rauhankatu 17, Helsinki.
  • huomaathan myös, että jos asiakirjaa ei ole valmiiksi sähköisessä muodossa olemassa, on kyseessä laskutettava tilaus. Asiakirjojen skannaus tai kopioiminen ja lähettäminen joko sähköisesti tai paperisena on maksullinen palvelu. Se koskee myös opiskelu-, tutkimus- ja muita käyttötarkoituksia. Yhden sivun skannaus tai kopioiminen maksaa 60 senttiä ja minimiveloitus tilausta kohden on aina vähintään 10 euroa. Laskutusta varten tarvitsemme henkilö- tai yritystunnuksen sekä laskutusosoitteen.

Jos haet lupaa tietojen saamiseksi viranomaisen salassa pidettävistä asiakirjoista, ks. Tietopyyntö viranomaisen salassa pidettävistä asioista (oikeus.fi).

Jos haluat jättää valituslupahakemuksen

Valituslupahakemukset tulee toimittaa asian viimeksi ratkaisseen tahon, kuten hovioikeuden kirjaamoon. Lisätietoja asioiden vireille laittamisesta löytyy kohdasta Muutoksenhakemusten toimittaminen .

Kun haluat käyttää lukusalia

Korkeimman oikeuden lukusalissa on mahdollista tutustua asiakirjoihin maksutta klo 8.00–16.00. Kun haluat käyttää lukusalia

  • varaa aika lukusaliin käyttöön etukäteen kirjaamosta. Varauksen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan, mitkä asiakirjat lukusaliin toimitetaan.
  • ilmoita varattavien korkeimman oikeuden asiakirjojen diaarinumero tai muu riittävä yksilöintitieto.
  • huomaathan, että lukusalin kopiokoneen käyttö on maksullista. Kopiomaksu on 60 senttiä sivulta ja minimimaksu kopioinnista on aina vähintään 10 euroa.

Kopioista ja maksullisista palveluista lähetetään lasku

Kopioita ja muita suoritteita ei voi maksaa asiakaspalvelupisteessä, vaan maksaminen tapahtuu saatuasi niistä laskun.

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 3, Helsinki
Sijainti kartalla

Vaihde: 02956 40000
Faksi: 02956 40154
Kirjaamo: 02956 40050
Sähköposti: *korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Lisää yhteystietoja löytyy kohdasta Yhteystiedot .

*Kun lähetät sähköpostia kirjaamoon, korvaa (at) merkillä @.

Julkaistu 25.5.2020