Korkein oikeus

Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin. Ennakkopäätöksiä annetaan sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uutta
16.9.2014
Osakeyhtiö - Yhtiön varojen käyttö
Sopimus - Sopimuksen sitovuus

Osakeyhtiö oli myynyt osakkeitaan 3 000 euron kappalehintaan. Kauppakirjassa yhtiö oli sitoutunut kolmen vuoden kuluttua lunastamaan osakkeet takaisin osakkaaltaan 6 000 euron kappalehintaan, mikäli osakas halusi myydä ne yhtiölle.

Kysymys siitä, oliko osakkeiden hankintaa koskeva päätöksenteko ollut yhtiössä siten puutteellista, ettei osakkeiden lunastusvelvoite sitonut yhtiötä. (Ään.)

10.9.2014
Tapaturmakorvaus
Ammattitauti

Betonin piikkaustyötä tehneen A:n molempien ranteiden rannekanavaoireyhtymän katsottiin aiheutuneen ammattitautilain 1 §:n 1 momentissa ja 4 a §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla todennäköisesti pääasiallisesti fysikaalisista tekijöistä hänen työssään. Ks. KKO:2008:76 KKO:2010:33 KKO:2010:70

9.9.2014
Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste - Ennakkoratkaisuperuste
Vahingonkorvaus - Korvattava vahinko
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen

Käräjäoikeus oli tuominnut A:n kahdesta pahoinpitelystä sakkorangaistukseen ja velvoittanut hänet suorittamaan B:lle vahingonkorvausta kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta sekä B:n pahoinpitelyssä saamien vammojen leikkaushoidosta myöhemmin aiheutuvista kustannuksista. A valitti hovioikeuteen ja vaati, että rangaistusta alennetaan, hänet vapautetaan leikkauskuluja koskevasta korvausvelvollisuudesta sillä perusteella, että korvausvaatimus oli ennenaikainen, tai että korvausvelvollisuus ainakin alennetaan julkisen terveydenhuollon kustannustasoa vastaavaksi, sekä että kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta tuomittua korvausta alennetaan. Hovioikeus ei myöntänyt A:lle jatkokäsittelylupaa.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että hovioikeuden olisi tullut myöntää A:lle jatkokäsittelylupa muutos- ja ennakkoratkaisuperusteella siltä osin, kuin kysymys oli B:lle maksettavaksi tuomittujen leikkauskulujen määrästä. Muilta osin perusteita luvan myöntämiselle ei ollut.