Korkein oikeus

Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin. Ennakkopäätöksiä annetaan sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uutta
16.10.2014
Työrikos - Työturvallisuusrikos
Laiteturvallisuus
Vammantuottamus

Yhtiön työntekijä oli CE-merkinnällä ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella varustelulla höyläkoneella työskennellessään ryhtynyt käsin poistamaan koneeseen kuljettimilla syötetyistä laudoista syntynyttä tukkeumaa, jolloin hänen kätensä oli jäänyt koneen pyörivän puhdistusharjan ja sen suojakotelon väliin ja vammautunut. Kysymys siitä, olivatko yhtiön tuotantopäällikkö ja työnjohtaja syyllistyneet työturvallisuusrikokseen ja vammantuottamukseen. (Ään.)

15.10.2014
Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa - Rikosasia

A oli käräjäoikeudessa tuomittu törkeästä pahoinpitelystä ynnä muusta yhteiseen 1 vuoden 2 kuukauden vankeusrangaistukseen. Valituksessaan A vaati, että hovioikeudessa toimitetaan pääkäsittely näytön uudelleen arvioimiseksi, syyte hylätään tai että rangaistusta ainakin alennetaan. Hovioikeus, joka ratkaisi asian pääkäsittelyä toimittamatta, korotti syyttäjän valituksen johdosta rangaistuksen 2 vuodeksi vankeutta. Kysymys hovioikeuden velvollisuudesta toimittaa pääkäsittely.

10.10.2014

Korkein oikeus (KKO) on tänään antamallaan ratkaisulla tuominnut WinCapita-klubiin sijoittaneiden henkilöiden saamat tuotot rikoshyötynä menetettäviksi valtiolle. Ratkaisullaan KKO kumosi Itä-Suomen hovioikeuden antaman tuomion, jolla klubiin sijoittaneet oli vapautettu tuottojen menettämiseen liittyneistä vaatimuksista.