Korkein oikeus

Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin. Ennakkopäätöksiä annetaan sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uutta
31.10.2014
Syyte - Syytesidonnaisuus
Törkeä petos

Syytteen teonkuvauksen mukaan A oli syyllistynyt törkeään petokseen siten, että hän oli erehdyttänyt yhtiö B:n henkilökuntaa tai käyttänyt sille syntynyttä erehdystä hyväksi ja näin menetellen saanut keväällä 2004 B:n tekemään A:n määräysvallassa olleen yhtiö C:n kanssa sopimuksen tai sopimaan C:n osallistumisesta sopimusjärjestelyyn B:n kanssa. A oli salannut C:n maksukyvyttömyyden ja sen, ettei hänellä ollut tarkoitustakaan maksaa B:lle sopimukseen perustuvia suorituksia.

Hovioikeuden mukaan A:n ei ollut näytetty erehdyttäneen B:tä tai käyttäneen hyväkseen sille syntynyttä erehdystä vielä sopimusta tehtäessä tai yhteistyöstä sovittaessa. Sen sijaan hovioikeus luki A:n syyksi törkeän petoksen sillä perusteella, että viimeistään siinä vaiheessa, kun A:n omistama yhtiö C oli syksyllä 2004 myyty kolmannelle, A oli erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttäen saanut B:n pysymään sopimusjärjestelyssä. Kysymys siitä, oliko hovioikeus tuominnut syytetyn muusta teosta kuin siitä, mistä hänelle oli vaadittu rangaistusta. Ks. KKO:2001:43 KKO:2003:74 KKO:2009:25 KKO:2011:103

31.10.2014
Ihmiskauppa - Törkeä ihmiskauppa
Seksuaalirikos - Paritus - Törkeä paritus

Kysymys siitä, täyttikö A:n syyksi luettu menettely ihmiskaupan vai parituksen tunnusmerkistön, ja erityisesti siitä, oliko A ottanut asianomistaja X:n valtaansa tai värvännyt X:n tarkoituksin saattaa hänet seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Kysymys myös rikoksen törkeysarvioinnista.

31.10.2014
Ulosottokaari - Ulosottoperusteen määräaika
Takaus - Takaussitoumuksen lakkaaminen

Päävelka ja siitä annettu takaus olivat samanaikaisesti vanhentuneet niitä koskevien ulosottoperusteiden määräajan umpeenkulumisen vuoksi. Samalla takauksen liitännäisyydestä päävelkaan seurasi takausvastuun lakkaaminen. Takaajalta ennen ulosottoperusteiden määräajan umpeenkulumista ulosmitattujen kiinteistöjen ulosottotäytäntöönpanoa ei voitu jatkaa.