Korkein oikeus

Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin. Ennakkopäätöksiä annetaan sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uutta
19.11.2014
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen
Seksuaalirikos - Raiskaus - Törkeä raiskaus
Vapaudenriisto

K:n syyksi oli luettu samaan rikoskokonaisuuteen kuuluvat törkeä raiskaus, raiskaus ja kaksi vapaudenriistoa. Kysymys K:lle ja kolmelle muulle samaan tekokokonaisuuteen eri tavoin osalliselle tuomittavien rangaistusten mittaamisesta.

18.11.2014
Työsopimus - Lomauttaminen - Työsopimuksen päättäminen - Irtisanomisajan palkka
Konkurssi

A:n lomautuksen 200. päivä täyttyi perjantaina 5.11. Hän irtisanoi työsopimuksensa seuraavana maanantaina 8.11. lomautuksen keston perusteella. Työnantajayhtiö oli asetettu tiistaina 2.11. konkurssiin, mutta yhtiö ei ollut irtisanonut A:n työsopimusta. Työsopimuslain 5 luvun 7 §:n nojalla A:lle maksettava irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus määräytyi yleisen irtisanomisajan eikä yhtiön konkurssin johdosta työsopimuslain 7 luvun 8 §:n 1 momentissa säädetyn 14 päivän irtisanomisajan perusteella.

10.11.2014
Oikeudenkäyntimenettely - Asianosaisen kuuleminen - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Hovioikeus oli toimittanut pääkäsittelyä vaatineelle valittajalle tiedoksi vastapuolen hovioikeudessa nimeämän uuden kirjallisen todisteen varaamatta hänelle erikseen tilaisuutta lausua siitä. Hylättyään pääkäsittelypyynnön ja otettuaan vastaan uuden todisteen hovioikeus oli ratkaissut asian. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että hovioikeuden olisi tullut varata valittajalle erikseen tilaisuus lausua uuden todisteen merkityksestä asiassa.