Korkein oikeus

Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin. Ennakkopäätöksiä annetaan sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uutta
27.11.2014
Yksityishenkilön velkajärjestely - Maksuohjelma
Ulosottokaari - Ulosottoperusteen määräaika

Pankilla oli A:lta saatavat, joiden suorittamiseksi oli ulosmitattu A:n omistama tilan määräosa. Saatavien ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuus oli päättynyt 28.1.2009, jolloin saatavat olivat ulosottokaaren 2 luvun 27 §:n 1 momentin mukaan vanhentuneet. A:lle oli myönnetty yksityishenkilön velkajärjestely 27.7.2009. Kysymys siitä, oliko pankilla ulosottokaaren 2 luvun 24 §:n 3 momentin nojalla oikeus maksun saantiin ulosmitatuista varoista A:n velkajärjestelyssä. (Ään.)

24.11.2014
Ryöstö - Törkeä ryöstö
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Kohtuullistamisperusteet - Rangaistuslajin valinta - Ehdollinen vankeus

A, joka oli 17.3.2000 puukolla kioskin sisätiloissa myyjää uhkaamalla anastanut rahaa ja savukkeita, oli tuomittu törkeästä ryöstöstä. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta ja siitä, voitiinko rikoksen tekemisestä kulunut aika ottaa huomioon rangaistusta lieventävänä seikkana. Kysymys myös rangaistuslajin valinnasta.

24.11.2014
Virkarikos - Virkavelvollisuuden rikkominen - Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
Lääkäri
Tietosuoja
Potilaan oikeudet
Yksityiselämän suoja

Psykiatrisen poliklinikan vastaava erikoislääkäri A oli lukenut puolisonsa sukulaisen, poliklinikalla hoidettavana olleen B:n potilastietoja, vaikka tämä ei ollut ollut hänen potilaansa. Kysymys siitä, oliko A rikkonut virkavelvollisuuttaan.