Korkein oikeus

Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin. Ennakkopäätöksiä annetaan sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Uutta
28.8.2014
Pahoinpitely - Törkeä pahoinpitely
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Yhteinen rangaistus - Yhteisen vankeusrangaistuksen määrääminen

A oli tönäissyt häntä paenneen E:n sillankaiteen yli noin neljä metriä alempana sijainneelle kivetykselle sekä jatkanut tämän jälkeen pahoinpitelyä lyömällä ja potkimalla tiedotonta E:tä päähän ja vartaloon. A oli toisessa tilaisuudessa tönäissyt ja potkaissut polvellaan kolme kertaa T:tä kasvoihin sekä vielä potkaissut maahan kaatunutta T:tä kasvoihin niin, että tämä oli menettänyt tajuntansa. A:n syyksi oli luettu kaksi törkeää pahoinpitelyä. Lisäksi A:n syyksi oli luettu jälkimmäisen törkeän pahoinpitelyn yhteydessä tehdyt laiton uhkaus, pahoinpitely ja pahoinpitelyn yritys. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta.

28.8.2014
Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos
Rikoksen yritys - Satunnainen syy

A ja B olivat saamansa tehtävän mukaisesti menneet maastokätkölle noutaakseen sieltä huumausainepaketteja. He olivat saaneet haltuunsa poliisin aiemmin huumausaineen tilalle vaihtamat valepaketit. Vaaraa rikoksen täyttymisestä ei siten ollut syntynyt, minkä katsottiin kuitenkin johtuneen rikoslain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta satunnaisesta syystä. Vastaajien katsottiin menettelyllään syyllistyneen törkeään huumausainerikokseen. Ks. KKO:2002:5 KKO:2013:85

27.8.2014
Pakkokeino - Etsintä - Kotietsintä
Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen

Kysymys kotietsinnän edellytyksenä olevaa rikosepäilyä koskevan "syytä epäillä" -kynnyksen arvioimisesta ja suhteellisuusperiaatteen merkityksestä huumausaineen käyttörikosepäilyn vuoksi toimitetun kotietsinnän asianmukaisuuden arvioinnissa. Kysymys myös kotietsinnästä aiheutunutta vahinkoa koskevan korvausvaatimuksen tutkimisesta.